Szczęście w nieszczęściu
2011
"Szczęście w nieszczęściu" to sformułowanie używane w sytuacjach, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, a które potwierdzają istnienie jakichś sił pozytywnych lub negatywnych, wpływających na nasze życie.
zamknij