POMIĘDZY
Trafostacja Sztuki, Szczecin
2018
Wystawa Pomiędzy składa się z premierowego pokazu tytułowego cyklu prac Kamila Kuskowskiego, dopełnionego współtworzącymi całość wcześniejszymi seriami: Obrazy obraz oraz M2.
zamknij