Neue Dada 2
2013
Wystawa NEUE DADA jest próbą rozwinięcia idei dadaizmu w odniesieniu zarówno do niej samej jak i wykorzystania potencjału eksploracji jaki za sobą ona niesie. Prezentowane na wystawie pracę odwołują się bezpośrednio do prac dwójki artystów Marcela Duchampa i Rene Margritta. Tytułowe Neue Dada jest więc recyclingiem ideowym zawartym w pracach artystów, których twórczość stanowi w dużym uogólnieniu fundament sztuki współczesnej. Nadawanie przedmiotom za pomocą gestu artystycznego na zasadzie pewnej przewrotności nowego znaczenia jest jednym z najbardziej istotnych elementów definiujących sztukę nowoczesną.
zamknij